• Drukuj

Program Sokrates został opracowany na potrzeby sprawnego i wygodnego zarządzania pracownią informatyczną oraz zapewnienia kontroli komputerów na których pracują uczniowie.

Pobierz program

Rozmiar pliku 37 MB

Pobierz instrukcję instalacji programu
Kup program dla szkoły


Instalacja programu przebiega w bardzo prosty sposób. Polega na zainstalowaniu na każdym komputerze w pracowni programu Platon wchodzącego w skład pakietu Sokrates, a następnie instalacji panelu administracyjnego na komputerze nauczyciela. Program sam wykryje wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej.

Obsługa programu jest wygodna i przejrzysta dla użytkownika. Wszystkie operacje możemy wykonywać za pomocą przeciągania myszką, natomiast podział na grupy i widoki zapewnia jasne i czytelne rozmieszczenie ekranów uczniów na własnym pulpicie administracyjnym.
Dzięki programowi Sokrates masz możliwość:

 • Obserwacji ekranów wszystkich komputerów na jedynym komputerze nauczyciela.
 • Kontroli na jakich aplikacjach pracują uczniowie
 • Kontroli głośności i hałasu przy każdym komputerze
 • Podglądu uruchomionych procesów i aplikacji
 • Jednym poleceniem uruchamiania/zamykania procesyów na n-komputerach
 • Jednym poleceniem kopiowania plików z/do n-komputerów
 • Kontroli czy uczniowie nie wpisują wulgaryzmów oraz wyrazów zabronionych
 • Sprawdzania aktywności myszki, klawiatury
 • Blokada niedozwolonych stron internetowych oraz niedozwolonych treści. Analiza stron pod kątem przemocy, treści erotycznych, itp
 • Sprawdzanie operacji na plikach
 • Sprawdzanie wydruków
 • Zdalnego wyłączania wszystkich komputerów w pracowni (1 kliknięcie)
 • Wydawania polecenia z konsoli (polecenia są wykonywane na n-komputerach jednocześnie)
 • Wykonywania projekcji ekranu nauczyciela na wszystkich komputerach uczniów
 • wyświetlania i wydruku raportów z aktywności oraz używanych programów za określony przedział czasowy np.: ostatnie 45 minut

Warto zwrócić uwagę na możliwość kopiowania plików oraz tworzenia katalogów jednocześnie na wszystkich komputerach. Eksplorator plików potrafi wyświetlać strukturę katalogów poprzez pokazanie wspólnych plików i katalogów ze wszystkich komputerów na jednym widoku.

Praktycznym rozwiązaniem jest również projekcja własnego pulpitu na komputery uczniów. Pozwala to prowadzić lekcję lub prezentację bez rzutnika.
Bardzo ważną z punktu widzenia nauczyciela funkcją jest możliwość sprawdzenia na jakich aplikacjach pracowali wszyscy uczniowie przez ostatnie 45 minut. Np. czy korzystali z przeglądarek internetowych w trakcie klasówki.
Świadomość uczniów że program kontroluje wpisywane przez nich słowa zabronione (np.: wulgaryzmy) pozwala skutecznie zwiększyć kulturę korzystania z komputera.
Nauczyciel jest na bieżąco informowany o tym że uczeń wpisał zabronione słowo. Dla komfortu pracy uczniów program nie zapisuje wpisywanych treści dozwolonych.

Zachęcamy do pobrania darmowej 30 dniowej wersji testowej programu.